fpt play s hands free

FPT Play Box S 2021 có ưu điểm gì

Bạn có thể tắt bật bóng đèn bếp bằng khẩu lệnh, tương tác trực tiếp với FPT Play Box S như 1 chú Robot ở trong nhà như sau: “OK Google. Hãy tắt bóng đèn bếp